Печатна форма Пояснителен текст Клик - eкран с още данни
25/04/2024 КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция Тема Тип Място Период Web сайт
Международна конференция "Автоматика и информатика 2020" International Conference "Automatics and Informatics'2020" Межд.конф. Varna, Bulgaria 01.10- 03.10.2020 www.tu-varna.bg/icai/
Международна конференция "Автоматика и информатика 2019" International Conference "Automatics and Informatics'2019" Межд.конф. Sofia, Bulgaria 03.10- 04.10.2019 www.sai.bg/ai19.html
27-ми Международен симпозиум Управление на енергийни, индустриални и екологични системи Симпозиум гр. Банкя 16.05- 17.05.2019 www.sai.bg/utes19.html
International conference International Conference "Automatics and Informatics'2018" Межд.конф. Sofia, Bulgaria 04.10- 06.10.2018 www.aksyst.com/Sai/conf18Index.html
23 Международна конференция Невронни мрежи Межд.конф. Варна 15.09- 17.09.2018
26-ти Международен симпозиум Управление на енергийни, индустриални и екологични системи Симпозиум гр. Банкя 10.05- 11.05.2018 www.aksyst.com/Sai/ueiesIndex.html