Печатна форма Пояснителен текст Клик - eкран с още данни
18/05/2024 КЛУБ САИ


Поредната сбирка на клуб САИ ще се състои на 2023-04-27 от 18 ч. ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
Гост на клуба:
Тема: Предизвикателства и възможности за проекти и работа European Blockchain Services Infrastruture среда
Представена от Петър Благов
Каним всички членове, както и колеги, които желаят да станат членове на САИ.

Дата Организация Тема Представя Web-Адрес e-Mail Място
2023-04-27 Предизвикателства и възможности за проекти и работа European Blockchain Services Infrastruture среда Петър Благов ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2022-11-24 САИ "Джон Атанасов" 100 години ПИД регулатор академик Минчо Хаджийски ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2022-10-26 Професионална организация по роботика и автоматика Анализ на Robotics strategy forum, Пневматично задв. велосипед Ал.Умленска, Йонко Чуклев, Кр.Михайлов ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2022-06-23 СИМЕНС ЕООД Решения в сферата на индустриалната комуникация и сигурност инж. Димитър Пашкуров, инж. Никола Петков https://new.siemens.com/global/en/produc ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2022-05-26 САИ "Джон Атанасов" Представяне млади учени Ал. Умленска, инж.П. Кесова, инж.Г.Цочев ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2022-04-28 Ритал ЕООД Индустриални климатизирани решения от RITAL инж. Александър Касчиев www.rittal.bg ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2021-04-29 Алфа Куолити Стандартизирани с-ми за у-е;Управление на Лийн производства инж. Бончо Антонов online
2020-06-25 Русенски университет „Ангел Кънчев“, Технически университет-София Образователният модел след пандемията проф. д-р Ангел Смрикаров, доц. д-р Диана Железова и . . . https://meet.uni-ruse.bg/b/wde-g2z-3cj online - На дивана в хола
2020-05-28 PARA(Професионална асоциация по роботика и автоматика) Младите одставят следи в българската роботика и автоматика Кристиян Михайлов online - На дивана в хола
2020-04-30 Институт по микробиология - БАН Департамент"Инфекциозна микробиология" Пандемията от Covid-19 - най-значимото световно предизвикателство чл.кор. проф. Христо Найденски microbio.bas.bg online - На дивана в хола
2019-11-28 „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД Автоматизация на производствените процеси и развитие на информационните системи в комбината инж. Николай Гочев nefrochim.lukoil.com ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2019-10-31 Български изследвания в областта на теорията на автоматичното управление, Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров на 85 години чл.-кор. Петко Петков ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2019-06-27 Системи Автоматика Технологии – САТ ЕООД Представяне на проект MG-ALAS Project – Malague?o Kiln 1 Revamping and New Cement Mill No. 2 in Malague?o, Cordoba, Arge инж. Георги Попов и Даниел Данов ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2019-05-30 Професионална гимназия по електротехника и автоматика Обучение по компютърни системи, програмиране и автоматизация инж. Филип Филипов ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2019-04-25 Imagga Technologies Изкуственият интелект - от теорията към практиката-основа за успешен start-up маг.Георги Къдрев https://imagga.com ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2019-03-28 СУ "Свети Климент Охридски" Центрове за върхови достижения - проект УНИТе доц. Камен Спасов ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2019-02-28 A DATA PRO AI-driven web content Васил Шивачев ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2019-01-31 ТУ-София, ТУ-София-Филиал Пловдив Две лаборатории по роботика и автоматика в ТУ... д-р Владимир Христов, доц. Н.Шакев ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2018-06-28 САИ "Джон Атанасов" Научно-приложни постижения на членове на САИ. Доц.д-р инж Иван Диков на 80 год. проф. К. Бошнаков, доц.д-р инж Иван Диков http://www.sai.bg ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2018-02-22 фирма „Пенсофт“ Иновативни издателски технологии и тяхното приложение в платформата ARPHA на издателство „Пенсофт“. проф. Любомир Пенев ФНТС, ул. „Раковски” 108, зала 3 ет. 2.
2017-11-30 ТУ – София, филиал Пловдив,Катедра СU проф. д-р Андон Топалов УАСГ
2016-04-21 Отрасъл 'Електротехника и Електроника' в Европейския съюз и България д-р Людмил Михайлов http://www.bcee-bg.org/ bcee@bcee-bg.org
2016-01-28 Оптималното управление на технологически процеси- как става на практика инж. Владимир Ангелов
2015-11-26 ХАНИУЕЛ Какво представлява ХАНИУЕЛ днес? инж. Владимир Ангелов
2015-10-29 Информационно-ресурсна среда за наука и образование доц. д-р Радослав Йошинов
2015-06-25 Светодиодното осветление в България. Приложение и нововъведения инж. Борис Върганов www.rommtech-3s.com info@rommtech-3s.com
2015-05-28 Четвъртата индустриална революция д-р Румен Атанасов http://www.bcee-bg.org/ bcee@bcee-bg.org
2014-10-30 Фирма SBS Специализирани бизнес системи АД инж. Кирил Желязков http://www.sbs.bg
2014-09-25 ЛОГИСОФТ ЕООД - водеща фирма в областта на индустриалната автоматизация за България Крум Павлов – управител на ЛОГИСОФТ ЕООД http://www.logisoft-bg.com/ logisoft@abv.bg
2014-03-27 Бисер Цонев – изпълнителен директор на Еволинк АД www.evolink.com
2014-01-30 инж. Юлиян Торчанов
2013-10-31 Проф. д-р инж. Иван Миленов
2013-06-27 Предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП -2012-2013 г. д-р инж. Бенислав Ванев www.sai.bg sai@infotel.bg
2013-04-25 Индустриален клъстер „Електромобили” Илия Левков www.emic-bg.org office@emic-bg.org
2013-04-10 проф. д-р Снежана Йорданова
2013-03-28 Кирил Желязков www.bia-bg.com info@bia-bg.com
2013-02-28 Румен Атанасов, председател на БАСЕЛ http://www.bcee-bg.org/
2013-01-31 Ангел Милев, програмен директор на фондацията http://www.arcfund.net angel.milev@online.bg
2012-11-29
2012-10-25
2012-06-28 http://www.akhnaton.biz/
2012-05-31 проф. д-р Георги Тодоров
2012-04-26 д-р инж. Венцислав Славков http://www.spesima.eu info@spesima.eu
2012-02-23 д-р Мария Стефанова-Павлова www.citt-global.net stefanova-pavlova@citt-global.net
2011-11-24 Моника Хаджидочева www.iis.bg info@iis.bg
2011-10-27 Николай Рангелов www.eprogress.bg office@eprogress.bg
2011-09-29 Спас Спасов/Борислав Филипов www.saturn-engineering.com bobi@saturn-engineering.com
2011-05-26
2011-04-28
2011-03-31
2011-02-24
2011-01-27
2010-11-25 Акад. Васил Сгурев
2010-10-28
2010-05-27 Биомедицинската фотоника – революция на интер-фейса наука-технология ст.н.с. дфн Лъчезар Аврамов
2009-01-29 инж. Михаил Янков – управител на фирма STRATEX