СЪЮЗ ПО АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
"Джон Атанасов"

1000 София, ул. “Раковски” 108, тел. 029876169, sai.bg.office@gmail.com, www.sai.bg

Джон Атанасов
28-ми Международен симпозиум "УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ, ИНДУСТРИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ"
12–13 ноември 2020 г., Дом на техниката Федерация на научно-техническите съюзи, зала 4, ул. Г. С. Раковски 108, София
ЦЕЛ ТЕМИ СРОКОВЕ ТАКСИ ДОКЛАДИ ПРОГРАМА ФОТОГАЛЕРИЯ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Препоръчаните, но не ограничаващи тематични направления на симпозиума, са: