" "

1000 , . 108, . 029876169, sai.bg.office@gmail.com, www.sai.bg

28- " , "
1213 2020 ., - , 4, . . . 108,

1. . 18.10.2020 .
2. , ,
, .
18.10.2020 .
3. . 31.10.2020 .
4. 4.11.2020 .
5. . 7.11.2020 .
6. 9.11.2020 .